ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (eshop)

Γενικά

Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους, για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείται κάποια από τις υπηρεσίες μας, καθώς και για τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), καθώς και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

 

Ποιος  είναι ο Υπεύθυνος και Εκτελών Επεξεργασία:

H εταιρία μας με την επωνυμία «ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CHRIS TONIA», η οποία εδρεύει στην Αθήνα , επί της οδού Αδριανού αριθμός 83, Τ.Κ. 10556, με Α.Φ.Μ.079024450, της Δ.Ο.Υ. 1101 – ΑΘΗΝΩΝ Α’  ως Υπεύθυνος και Εκτελών Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών κατά την έννοια του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ και της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.4624/2019), όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), σύμφωνα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων:

 • Αγοραστές
 • Πιθανούς αγοραστές
 • Επισκέπτες του ιστοτόπου μας christonia.gr
 • Εγγεγραμμένους χρήστες του ιστοτόπου μας christonia.gr

 

Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Οι τρόποι που συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι οι εξής:

Είτε απευθείας από εσάς:

 • Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας για την υποβολή της παραγγελίας σας μέσω του eshop
 • Με την εγγραφή σας στο eshop για τη δημιουργία λογαριασμού σας
 • Με τη χορήγηση των στοιχείων σας τηλεφωνικά για την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας
 • Με τη σύνταξη και υποβολή της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας επιστροφής προϊόντων και του εντύπου παραπόνων
 • Με την εγγραφή σας σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους για τη λήψη ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού
 • Με τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες
 • Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, μέσω του οποίου συλλέγουμε με τη χρήση cookies πληροφορίες από την τερματική συσκευή σας

Είτε από τρίτους φορείς, όπως δικαστικές, φορολογικές και εποπτικές αρχές μέσω της λήψης αιτημάτων, παραγγελιών, δικογράφων, ενταλμάτων κλπ. που αφορούν στη διερεύνηση εγκλημάτων και στην προστασία σας έναντι της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.

 

Νόμιμος λόγος συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νόμιμοι λόγοι συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων συνιστά η πώληση προϊόντων μέσω του φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) προς τους πελάτες μας, η  υποχρέωση συμμόρφωσης της εταιρίας μας με έννομες υποχρεώσεις της και η παροχή της συγκατάθεσής σας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αμέσως παρακάτω παράγραφο.

Η παροχή των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι προαιρετική. Ωστόσο, καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες του καταστήματός μας, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, την παραγγελία προϊόντων, τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας, τη χρήση της φόρμας επιστροφής προϊόντος κλπ.

Σε περίπτωση μη παροχής των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορεί να έχει ως την αδυναμία αποτελεσματικής εκτέλεσης ή/και ολοκλήρωσης των παραπάνω δραστηριοτήτων.

 

Σκοπός συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για διάφορους σκοπούς, ανάλογα με την σχέση σας με εμάς. Οι σκοποί και οι περίοδοι αποθήκευσης αναφέρονται λεπτομερώς στον παρακάτω πίνακα.

 

Εφόσον ενεργείτε με την ιδιότητα του αγοραστή, του δυνητικού αγοραστή, του επισκέπτη του ιστοτόπου μας ή του εγγεγραμμένου χρήστη του ιστοτόπου μας:

Σκοπός της επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Νομική βάση Περίοδος αποθήκευσης
Πραγματοποίηση αγοράς στο eshop Ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου) Σύμβαση πώλησης 5 έτη από την ολοκλήρωση της παραγγελίας
Τόπο κατοικίας (ή έδρας, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου)
Διεύθυνση παράδοσης
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ψευδώνυμο και Συνθηματικό πρόσβασης (σε κρυπτογραφημένη μορφή), εφόσον εγγραφείτε και δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη
Aριθμό τηλεφώνου
ΑΦΜ και ΔΟΥ, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου
Προτίμηση πληρωμής (χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή αντικαταβολή)
Πραγματοποίηση τηλεφωνικής αγοράς Ονοματεπώνυμο (ή επωνυμία, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου) Σύμβαση πώλησης 5 έτη από την ολοκλήρωση της παραγγελίας
Τόπο κατοικίας (ή έδρας, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου)
Διεύθυνση παράδοσης
Aριθμό τηλεφώνου
ΑΦΜ και ΔΟΥ, εφόσον επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου
Στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
Επικοινωνία μαζί μας μέσω email Ονοματεπώνυμο Νόμιμο συμφέρον για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας με ιδιώτες 2 έτη από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Επιστροφή προϊόντος Ονοματεπώνυμο Σύμβαση πώλησης 5 έτη από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Τόπο κατοικίας
Αποστολή ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού Ονοματεπώνυμο Συγκατάθεση Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας, από εσάς
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Φύλο
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Ονοματεπώνυμο Συγκατάθεση 1 έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού
Τόπο κατοικία
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Ηλικία
Φύλο
Αποστολή προσαρμοσμένου ενημερωτικού ή/και διαφημιστικού υλικού χρησιμοποιώντας υπηρεσίες κατάρτισης προφίλ(*) Ονοματεπώνυμο Συγκατάθεση Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας, από εσάς
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Φύλο
Πληροφορίες προφίλ(*)
Επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ που βασίζεται σε υπηρεσίες κατάρτισης προφίλ(*) Πληροφορίες προφίλ(*) Συγκατάθεση Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας, από εσάς
Αποστολή ερευνών ικανοποίησης πελατών Ονοματεπώνυμο Νόμιμο συμφέρον για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και την παροχή κατάλληλων προσφορών 1 έτος από την ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Πληροφορίες που παρέχονται στην έρευνα
Διαχείριση παραπόνων για τη βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, απάντηση ερωτημάτων και επίλυση προβλημάτων Ονοματεπώνυμο Νόμιμο συμφέρον στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης κατά κατά περίπτωση Σύμβαση Πώλησης 2 έτη από την τελευταία επικοινωνία
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
Αριθμό τηλεφώνου
Εγγύηση ασφαλείας ιστοτόπου Διεύθυνση IP Νόμιμο συμφέρον για την παροχή ασφαλείας ιστοτόπου και την παροχή ασφαλών αγορών 2 έτη από την τελευταία επικοινωνία
Έγερση και επιβολή νομικών αξιώσεων, προστασία των δικαιωμάτων μας Τα δεδομένα εξαρτώνται από την εκάστοτε νομική αξίωση, στο πλαίσιο της οποίας τηρείται πάντα η αρχή της ελαχιστοποίησης Νόμος Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

(*) Η κατάρτιση προφίλ πελάτη συνίσταται στην αυτοματοποιημένη από τα συστήματά μας διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας για την αξιολόγηση των προτιμήσεών σας, με σκοπό την προώθηση εν γένει ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών, με τρόπο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας.

Για την κατάρτιση προφίλ θα χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σας: ιστορικό αγορών και περιεχόμενο, τοποθεσία της αγοράς, χρόνος πραγματοποίησης της αγοράς.

Δεν συλλέγουμε οικονομικές πληροφορίες από τους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής. Σε περίπτωση πληρωμής της αγοράς σας με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής. Οι πληροφορίες που θα παράσχετε στον συγκεκριμένο ιστότοπο για την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής και όχι στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να διατηρηθούν πέραν του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται ανά περίπτωση στον παραπάνω πίνακα, εξαιτίας π νομικών υποχρεώσεων ή/και έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας, καθώς και για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων σας π.χ. για λόγους που σχετίζονται με την υγεία σας.

 

Χρήση Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies.Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies του ιστοτόπου μας.

 

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι περιπτώσεις που χρειάζεται να συλλέγουμε και να διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους προμηθευτές ή άλλους οργανισμούς γίνεται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου εξυπηρέτησης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λειτουργούν επίσης ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και ευθύνονται αυτοτελώς για τη σύννομη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις αντίστοιχες δικές τους πολιτικές και ενημερώσεις. Για παράδειγμα, σε τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές,  ασφαλιστικές εταιρίες, οικονομικούς συμβούλους κλπ.
 • Σε συνεργαζόμενους με την εταιρία μας εξωτερικούς παρόχους, που λειτουργούν ως εκτελούντες επεξεργασία και δεσμεύονται με τήρηση απορρήτου και στους οποίους διαβιβάζουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να εκτελέσουν το έργο που τους έχουμε αναθέσει, όπως για παράδειγμα πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίες του ιστοτόπου ή υπηρεσιών παροχής τηλεφωνικών συνδέσεων, λογιστές, μεταφορείς ή εκτελούντες τις παραγγελίες κλπ.
 • Στις αρμόδιες αστυνομικές, διοικητικές, φορολογικές, δικαστικές και άλλες αρχές, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, δημοσίου συμφέροντος και για τη δική σας ασφάλεια και προστασία.

Όλα τα τρίτα μέρη στα οποία αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποχρεούνται να τα προστατεύουν μέσω ξεχωριστής σύμβασης. Επιπλέον, κανένα τρίτο μέρος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς άλλους από αυτούς που απαιτούνται από εμάς ή τη νομοθεσία.

H  εταιρία μας δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους, εφόσον δεν σχετίζονται με τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας, που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός κι αν απαιτείται από την νομοθεσία, ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής.

Η εταιρία μας δεν πρόκειται να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες, εκτός αν έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.

 

Ασφάλεια, ακεραιότητα και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας

Πρωταρχική μέριμνά μας είναι η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό, τα Προσωπικά Δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της εταιρίας μας και αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Η εταιρία μας εφαρμόζει τα τεχνικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εσφαλμένη χρήση, απώλεια, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη, καταστροφή, χρήση ή αλλοίωση. Λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται:
  • η θωράκιση του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών μας συστημάτων με τείχη προστασίας (firewall),
  • κλειδωμένη πρόσβαση χρηστών για άντληση στοιχείων στη βάση δεδομένων μας,
  • καθημερινό backup της βάσης δεδομένων,
  • τακτικοί έλεγχοι διείσδυσης και πρόσβασης στο δίκτυό μας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί πλήρως το ρίσκο που σχετίζεται με τη λειτουργία του διαδικτύου και ως εκ τούτου εφιστούμε την προσοχή σας στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του.
 • τακτική ενημέρωση του λογισμικού, υλικού και λογισμικού εφαρμογών,
 • εκπαίδευση υπαλλήλων,
 • εξέταση και έλεγχος των συμβεβλημένων εκτελούντων την επεξεργασία, και
 • κατάλληλη προστασία των φυσικών εγκαταστάσεών μας.

 

Πώς και πού τηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας φυλάσσονται από την εταιρία μας σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή – σε ένα ή περισσότερα αρχεία και είναι αποθηκευμένα σε ιδιωτικό εξυπηρετητή (server), καθώς και σε ασφαλισμένους αποθηκευτικούς χώρους στις φυσικές εγκαταστάσεις της έδρας της εταιρίας μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε οποτεδήποτε και σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματά σας, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να λάβετε αντίγραφο αυτών, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των Προσωπικών Δεδομένων σας ώστε να είναι ακριβή στη βάση δεδομένων που διατηρούμε.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, που δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που συλλέχθησαν ή εφόσον η διαγραφή επιβάλλεται από το νόμο.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας στις περιπτώσεις όπου (α) υπάρχει αμφισβήτηση για την ακρίβειά τους, (β) η επεξεργασία είναι μη νόμιμη και αντί της διαγραφής τους επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους και (γ) τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που συλλέχθησαν.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε τρίτους, που θα μας υποδείξετε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην υποβάλλουμε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε επεξεργασία.
 • Δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθρωση ή διαγραφή ή τον περιορισμό επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να σας γνωστοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός στην επεξεργασία τον Προσωπικών Δεδομένων σας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τους αποδέκτες, στους οποίους γνωστοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα στη μη συμμετοχή σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε βάσεις δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε αποφάσεις που ενδεχομένως λαμβάνουμε αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ πελάτη.

 

Αίτημα Άσκησης Δικαιωμάτων

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου άσκησης δικαιωμάτων και αποστέλλεται στην εταιρία μας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση  Ανδριανού 83, Πλάκα 105 56 Αθήνα,  είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): dpo@christonia.gr

Για να λάβετε την αίτηση άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων, πατήστε εδώ

 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε πλήρως το αίτημά σας ή ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα ή παράπονο στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρο Κηφισιάς 1, Τ.Κ. 115 23, τηλ. επικοινωνίας 210-6475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email: complaints@dpa.gr.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας την αναθεωρημένη στον ιστότοπό της (www.smallsmartsmile.gr). Για τον λόγο αυτό, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε ανά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:12/08/2021